€520.9 millioner i inntekter

Real Madrid offentliggjorde budsjettresultatet fra 2012/2013

I går ble budsjettresultatet til Real Madrid offentliggjort på klubbens hjemmesider. Resultatet var nok en gang et godt resultat for klubben og inntektene har steget med 1.3 % fra €513mil til €520mil. Dermed hadde Real Madrid for andre året på rad (som eneste fotballklubb noensinne) inntekter på over 500 millioner euro. Av disse inntektene stod medlemsavgift og sesongkort for socios (medlemmer) for rundt 9.5 %.

Noen andre nøkkeltall var at EBITDA resultatet var på €131.8mil fra €133.8mil fra 2012 (nedgang på 1.5 %)

Les mer om EBITDA, gjeld, inntekter, budsjettresultat her

Real Madrid kunne også informere leserne om at gjelden deres (netto) per 30.juni var gått ned fra €124.7mil til €90.6mil, altså med hele 27.4 %.

Resultatet viste også at klubben hadde €47.7mil i inntjening før skatt (økning på 47.8% fra 2012) - og klubben tjente dermed €36.9mil i fjor (52.4% økning fra inntjening på €24.2mil sesongen før)

Solide tall som bare peker én vei for klubben sin del. Ser en på de siste syv budsjettresultatene har Real Madrid tjent inn rundt €250mil til sammen og gått med "pluss" i regnskapet alle årene.

Derimot var det ikke positivt at lønnsdelen opp mot inntekter har økt fra 45.5 % til 47.2 %, men dekningen av lønn er likevel langt under UEFA sitt anbefalte nivå på 70% og noen av det mest solide i hele toppfotballen i Europa. Til sammenligning kan det nevnes at snittet i Premier League i 2012 var på hele 70%, altså tett opp mot det nivået UEFA mener er risikabelt for en klubb sin økonomiske drift.

Vi kommer tilbake senere med en lengre analyse av budsjettet og tendensene man bak tallene

Pmn6