Julekalender - luke 23

I dagens luke kan du få mange poeng!

Riktig svar på luke 22:
Landet jeg ville frem til var Argentina og det er kun Di María som spiller for landslaget til det søramerikanske landet.

NB! Luke 23 og luke 24 vil gi ulike poengsummer. Det vil bli sagt ifra hvor mange poeng man kan få for hver luke.

Denne konkurransen er kun for medlemmer, til tross for at alle fikk delta de første rundene. Mer info og skriverier om hvilke fordeler et medlemskap hos Peña Madridista Noruega gir, trykk her!

Regler:
Deltakelse foregår via mail. Hver dag legges det ut en ny luke her på realmadrid.no.
- Dere har til kl: 23.00 hver dag til å sende inn et svar til julenotter@realmadrid.no
- Dere må merke mailen med: "Luke X"(X = lukenummeret).
- Det er kun lov å sende inn et svar per dag.
- Format på svar skal være:
Fullt navn:
Svar:

Bak luke 23 finner man nøtten:
Navngi flest mulig personer på dette bildet. Det gis 1 poeng for HVER riktige navngitte person.

LYKKE TIL

Pmn6