Extra large co
CAS: De unge spillerne påvirket av registreringsnekten får spille for sine lag.

Offisielt: Unggutta får spille

CAS har godtatt Real Madrid sin forespørsel om å la unggutta få spille mens anken behandles.

Det er ikke lenge siden FIFA ga Real Madrid en registreringsnekt i to overgangsvinduer, grunnet hvordan de har kjøpt inn mindreårige spillere for å utvikle i klubben. Denne avgjørelsen påvirket mange mindreårige spillere, i den kraft av at de ikke kunne spille kamper for sine respektive lag. Real Madrid valgte med en gang å anke avgjørelsen fra FIFA videre til CAS. Samtidig sendte de inn en forespørsel til CAS om å la de mindreårige spillerne som har blitt utestengt av FIFA, få lov til å spille for sine respektive lag i den perioden anken behandles. Dette har CAS gått med på, og de mindreårige får nå lov til å spille for sine respektive lag, inntil noe annet blir vedtatt. 

Hva syns du om at unggutta får lov å spille igjen? 

Pmn6